Gốm Nghệ nhân vuốt tay - Nhận đặt theo yêu cầu

-10%
 Bình Công Danh Phú Quý - Hàng Nghệ nhân Bát Tràng Đắp tay Bình Công Danh Phú Quý - Hàng Nghệ nhân Bát Tràng Đắp tay
2,250,000₫ 2,500,000₫
-9%
 Bình Công Danh Phú Quý - Hàng Nghệ nhân Bát Tràng Đắp tay Bình Công Danh Phú Quý - Hàng Nghệ nhân Bát Tràng Đắp tay
3,000,000₫ 3,300,000₫
-9%
 Bình Đào - Hàng Nghệ nhân Bát Tràng Đắp tay Bình Đào - Hàng Nghệ nhân Bát Tràng Đắp tay
1,800,000₫ 1,980,000₫
-9%
 Bình hoa Em bé ôm cá - Nghệ nhân Bát Tràng vuốt tay Bình hoa Em bé ôm cá - Nghệ nhân Bát Tràng vuốt tay
2,700,000₫ 2,970,000₫
-9%
 Bình hoa mẫu đơn - Nghệ nhân Bát Tràng vuốt tay Bình hoa mẫu đơn - Nghệ nhân Bát Tràng vuốt tay
1,800,000₫ 1,980,000₫
-9%
 Bình Hút lộc Mẫu đơn - Hàng Nghệ nhân Bát Tràng Đắp tay Bình Hút lộc Mẫu đơn - Hàng Nghệ nhân Bát Tràng Đắp tay
1,950,000₫ 2,150,000₫
-9%
 Bình Khắc Công Danh Phú Quý - Nghệ nhân Bát Tràng Vuốt tay Bình Khắc Công Danh Phú Quý - Nghệ nhân Bát Tràng Vuốt tay
1,900,000₫ 2,090,000₫
-11%
 Bình Liên hoa - Nghệ nhân Bát Tràng vuốt tay Bình Liên hoa - Nghệ nhân Bát Tràng vuốt tay
1,950,000₫ 2,200,000₫
-9%
 Bình Lựu Khai Bách Tử - Hàng Nghệ nhân Bát Tràng Đắp tay Bình Lựu Khai Bách Tử - Hàng Nghệ nhân Bát Tràng Đắp tay
2,700,000₫ 2,970,000₫
-9%
 Bình Mẫu Đơn Đỏ - Hàng Nghệ nhân Bát Tràng Đắp tay Bình Mẫu Đơn Đỏ - Hàng Nghệ nhân Bát Tràng Đắp tay
1,800,000₫ 1,980,000₫
-9%
 Bình Mẫu Đơn Xanh - Hàng Nghệ nhân Bát Tràng Đắp tay Bình Mẫu Đơn Xanh - Hàng Nghệ nhân Bát Tràng Đắp tay
1,800,000₫ 1,980,000₫
-9%
 Bình Phật Thích Ca vẽ vàng 24k - Hàng Nghệ nhân Bát Tràng Đắp tay Bình Phật Thích Ca vẽ vàng 24k - Hàng Nghệ nhân Bát Tràng Đắp tay
9,000,000₫ 9,900,000₫
-9%
 Bình Thích Ca Mâu Ni Phật - Hàng Nghệ nhân Bát Tràng Đắp tay Bình Thích Ca Mâu Ni Phật - Hàng Nghệ nhân Bát Tràng Đắp tay
2,700,000₫ 2,970,000₫
-9%
 Bình Thích Ca Mâu Ni Phật - Hàng Nghệ nhân Bát Tràng Đắp tay Bình Thích Ca Mâu Ni Phật - Hàng Nghệ nhân Bát Tràng Đắp tay
2,700,000₫ 2,970,000₫
-9%
 Choé Công Danh Phú Quý - Hàng Nghệ nhân Bát Tràng Đắp tay Choé Công Danh Phú Quý - Hàng Nghệ nhân Bát Tràng Đắp tay
10,500,000₫ 11,550,000₫
-9%
 Chuông chim đào - Nghệ nhân Bát Tràng vuốt tay Chuông chim đào - Nghệ nhân Bát Tràng vuốt tay
1,950,000₫ 2,150,000₫
-9%
 Chuông Công Danh Phú Quý - Nghệ nhân Bát Tràng Vuốt tay Chuông Công Danh Phú Quý - Nghệ nhân Bát Tràng Vuốt tay
6,750,000₫ 7,450,000₫
-9%
 Chuông Công Mẫu Đơn Phú Quý - Nghệ nhân Bát Tràng vuốt tay Chuông Công Mẫu Đơn Phú Quý - Nghệ nhân Bát Tràng vuốt tay
1,650,000₫ 1,815,000₫
-9%
 Chuông Phật A Di Đà - Hàng Nghệ nhân Bát Tràng Đắp tay Chuông Phật A Di Đà - Hàng Nghệ nhân Bát Tràng Đắp tay
2,400,000₫ 2,640,000₫
-9%
 Chuông Phật A Di Đà vẽ vàng 24k - Hàng Nghệ nhân Bát Tràng Đắp tay Chuông Phật A Di Đà vẽ vàng 24k - Hàng Nghệ nhân Bát Tràng Đắp tay
12,000,000₫ 13,200,000₫
-9%
 Chuông Phật A Di Đà vẽ vàng kim - Nghệ nhân Bát Tràng vuốt tay Chuông Phật A Di Đà vẽ vàng kim - Nghệ nhân Bát Tràng vuốt tay
12,000,000₫ 13,200,000₫
-9%
 Chuông Phật Quan Âm ngự Đài sen - Nghệ nhân Bát Tràng vuốt tay Chuông Phật Quan Âm ngự Đài sen - Nghệ nhân Bát Tràng vuốt tay
6,750,000₫ 7,425,000₫
-9%
 Đĩa Phật A Di Đà - Nghệ nhân Bát Tràng vuốt tay Đĩa Phật A Di Đà - Nghệ nhân Bát Tràng vuốt tay
2,600,000₫ 2,860,000₫
-9%
 Hút lộc & Choé Ngũ Hạc Quần Tùng - Hàng Nghệ nhân Bát Tràng Đắp tay Hút lộc & Choé Ngũ Hạc Quần Tùng - Hàng Nghệ nhân Bát Tràng Đắp tay
9,750,000₫ 10,750,000₫
-9%
 Hút lộc Chim Đào - Nghệ nhân Bát Tràng vuốt tay Hút lộc Chim Đào - Nghệ nhân Bát Tràng vuốt tay
2,400,000₫ 2,640,000₫
-9%
 Hút lộc Chim Đào - Nghệ nhân Bát Tràng vuốt tay Hút lộc Chim Đào - Nghệ nhân Bát Tràng vuốt tay
2,400,000₫ 2,640,000₫
-9%
 Hút lộc Chùm Vải - Nghệ nhân Bát Tràng vuốt tay Hút lộc Chùm Vải - Nghệ nhân Bát Tràng vuốt tay
2,400,000₫ 2,640,000₫
-9%
 Mai Bình Chim Đào - Nghệ nhân Bát Tràng vuốt tay Mai Bình Chim Đào - Nghệ nhân Bát Tràng vuốt tay
3,000,000₫ 3,300,000₫
-9%
 Mai Bình Phật A Di Đà - Hàng Nghệ nhân Bát Tràng Đắp tay Mai Bình Phật A Di Đà - Hàng Nghệ nhân Bát Tràng Đắp tay
7,500,000₫ 8,250,000₫
-9%
 Thạp Chim & Hoa Mẫu Đơn - Nghệ nhân Bát Tràng vuốt tay Thạp Chim & Hoa Mẫu Đơn - Nghệ nhân Bát Tràng vuốt tay
5,700,000₫ 6,270,000₫
-10%
 Thạp Chim Đào - Nghệ nhân Bát Tràng vuốt tay Thạp Chim Đào - Nghệ nhân Bát Tràng vuốt tay
2,250,000₫ 2,500,000₫
-9%
 Thạp Công & Mẫu đơn Phú Quý - Nghệ nhân Bát Tràng vuốt tay Thạp Công & Mẫu đơn Phú Quý - Nghệ nhân Bát Tràng vuốt tay
6,750,000₫ 7,425,000₫
-10%
 Thạp Công Danh Phú Quý - Nghệ nhân Bát Tràng vuốt tay Thạp Công Danh Phú Quý - Nghệ nhân Bát Tràng vuốt tay
6,750,000₫ 7,500,000₫
-11%
 Thạp Liên hoa - Nghệ nhân Bát Tràng vuốt tay Thạp Liên hoa - Nghệ nhân Bát Tràng vuốt tay
1,950,000₫ 2,200,000₫
-11%
 Thạp Liên hoa lùn - Nghệ nhân Bát Tràng vuốt tay Thạp Liên hoa lùn - Nghệ nhân Bát Tràng vuốt tay
1,950,000₫ 2,200,000₫
-9%
 Thạp Rồng Vàng - Nghệ nhân Bát Tràng vuốt tay Thạp Rồng Vàng - Nghệ nhân Bát Tràng vuốt tay
6,000,000₫ 6,600,000₫
-9%
 Thạp Sen Ngũ Hạc - Nghệ nhân Bát Tràng vuốt tay Thạp Sen Ngũ Hạc - Nghệ nhân Bát Tràng vuốt tay
7,200,000₫ 7,920,000₫