Ban thờ men rạn nổi Bát Tràng dành cho ban thờ 1m07 1m27 BT05

-0% 3,680,000₫ 3,956,000₫

Mô tả

BT05. Dưới 1m27 gomsubinhthao.com
STTTên Sản phẩmKích thướcĐVTSố lượngĐơn giáThành tiền
1Bát hương phi 16 RồngØ16cm - H15cmChiếc1480,000480,000
2Chân đế bát hương phi 16 RồngØ16cm - H6cmChiếc1240,000240,000
3Chóe thờ S4 RồngH13.5cm - Ø8cmChiếc2180,000360,000
4Mâm bồng phi 23 RồngØ23cmChiếc1400,000400,000
5Kỷ cong 3 chén RồngD18.5cm - R5.5cmBộ1220,000220,000
6Bộ trà 3 chén SenØ đĩa 17cmBộ1320,000320,000
7Chân nến thấp S3Ø9.5cm - H7cmChiếc160,00060,000
8Đèn tròn S2 RồngH16.5cm - Ø8cmChiếc1260,000260,000
9Nậm rượu 2 bầu S3 - 250ml RồngH17cm - Ø8.5cmChiếc1220,000220,000
10Ống hương S3 RồngH16.5cm - Ø8cmChiếc1240,000240,000
11Bát sâm cuốn thưH10cm - Ø10.5cmChiếc1160,000160,000
12Lọ lượn H26cm RồngH26cm - Ø13.5cmChiếc2360,000720,000
Tổng cộng 14 3,680,000
BT05. 127 - 157 gomsubinhthao.com
STTTên Sản phẩmKích thướcĐVTSố lượngĐơn giáThành tiền
1Bát hương phi 18 RồngØ18cm - H16cmChiếc1560,000560,000
2Chân đế bát hương phi 18 RồngØ18cm - H6cmChiếc1280,000280,000
3Chóe thờ S4 RồngH13.5cm - Ø8cmChiếc2180,000360,000
4Mâm bồng phi 25 RồngØ25cmChiếc1460,000460,000
5Kỷ cong 3 chén RồngD18.5cm - R5.5cmBộ1220,000220,000
6Bộ trà 3 chén SenØ đĩa 17cmBộ1320,000320,000
7Chân nến thấp S3Ø9.5cm - H7cmChiếc160,00060,000
8Đèn tròn S2 RồngH16.5cm - Ø8cmChiếc1260,000260,000
9Nậm rượu 2 bầu S3 - 250ml RồngH17cm - Ø8.5cmChiếc1220,000220,000
10Ống hương S3 RồngH16.5cm - Ø8cmChiếc1240,000240,000
11Bát sâm cuốn thưH10cm - Ø10.5cmChiếc1160,000160,000
12Lọ lượn H26cm RồngH26cm - Ø13.5cmChiếc2360,000720,000
Tổng cộng 14 3,860,000
BT05. 175 - 197 gomsubinhthao.com
STTTên Sản phẩmKích thướcĐVTSố lượngĐơn giáThành tiền
1Bát hương phi 20 RồngØ20cm - H18cmChiếc1640,000640,000
2Chân đế bát hương phi 20 RồngØ20cm - H6cmChiếc1320,000320,000
3Chóe thờ S3 RồngH15cm - Ø9cmChiếc2200,000400,000
4Mâm bồng phi 28 RồngØ28cmChiếc1500,000500,000
5Kỷ cong 3 chén RồngD18.5cm - R5.5cmBộ1220,000220,000
6Bộ trà 3 chén SenØ đĩa 17cmBộ1320,000320,000
7Chân nến thấp S2Ø11cm - H6.5cmChiếc1100,000100,000
8Đèn tròn S2 RồngH16.5cm - Ø8cmChiếc1260,000260,000
9Nậm rượu 2 bầu S2 - 350ml RồngH21cm - Ø10.5cmChiếc1300,000300,000
10Ống hương S2 RồngH20cm - Ø9cmChiếc1280,000280,000
11Bát sâm cuốn thưH10cm - Ø10.5cmChiếc1160,000160,000
12Lọ lượn H26cm RồngH26cm - Ø13.5cmChiếc2360,000720,000
Tổng cộng 14 4,220,000
BT05. 217 gomsubinhthao.com
STTTên Sản phẩmKích thướcĐVTSố lượngĐơn giáThành tiền
1Bát hương phi 22 RồngØ22cm - H20cmChiếc1800,000800,000
2Chân đế bát hương phi 22 RồngØ22cm - H7cmChiếc1360,000360,000
3Chóe thờ S2 RồngH16.5cm - Ø10cmChiếc2220,000440,000
4Mâm bồng phi 32 RồngØ32cmChiếc1600,000600,000
5Kỷ cong 3 chén RồngD18.5cm - R5.5cmBộ1220,000220,000
6Bộ trà 3 chén SenØ đĩa 17cmBộ1320,000320,000
7Chân nến thấp S1Ø14cm - H7.5cmChiếc1160,000160,000
8Đèn tròn S1 RồngH29cm - Ø9cmChiếc1320,000320,000
9Nậm rượu 2 bầu S1 - 400ml RồngH23cm - Ø11cmChiếc1340,000340,000
10Ống hương S1 RồngH22.5cm - Ø10cmChiếc1340,000340,000
11Bát sâm cuốn thưH10cm - Ø10.5cmChiếc1160,000160,000
12Lọ lượn H32cm RồngH32cmChiếc2550,0001,100,000
Tổng cộng 14 5,160,000

Địa chỉ liên hệ: Thôn 1 Làng cổ Bát Tràng

Điện thoại liên hệ: 0962.850.481

Email: thanhthao24100@gmail.com

Sản phẩm liên quan

-9%
 Bộ đồ thờ 3 bát hương Cơ bản Gốm sứ Men rạn Đắp nổi Bát Tràng BT19  Bộ đồ thờ 3 bát hương Cơ bản Gốm sứ Men rạn Đắp nổi Bát Tràng BT19
4,480,000₫ 4,928,000₫
-9%
 Bộ đồ thờ 3 bát hương cho ban thờ từ 1m07 BT18  Bộ đồ thờ 3 bát hương cho ban thờ từ 1m07 BT18
3,860,000₫ 4,246,000₫
-9%
 Bộ đồ thờ gia tiên bát tràng đầy đủ men rạn Bát Tràng  Bộ đồ thờ gia tiên bát tràng đầy đủ men rạn Bát Tràng
19,920,000₫ 21,910,000₫
 Ban thờ men rạn nổi Bát Tràng dành cho ban thờ 1m07 1m27 BT05
 Ban thờ men rạn nổi Bát Tràng dành cho ban thờ 1m07 1m27 BT05
 Ban thờ men rạn nổi Bát Tràng dành cho ban thờ 1m07 1m27 BT05
 Ban thờ men rạn nổi Bát Tràng dành cho ban thờ 1m07 1m27 BT05
 Ban thờ men rạn nổi Bát Tràng dành cho ban thờ 1m07 1m27 BT05
 Ban thờ men rạn nổi Bát Tràng dành cho ban thờ 1m07 1m27 BT05
 Ban thờ men rạn nổi Bát Tràng dành cho ban thờ 1m07 1m27 BT05
 Ban thờ men rạn nổi Bát Tràng dành cho ban thờ 1m07 1m27 BT05
 Ban thờ men rạn nổi Bát Tràng dành cho ban thờ 1m07 1m27 BT05