Bộ ấm trà

-10%
 Ấm chén trắng vẽ Vàng Ấm chén trắng vẽ Vàng
640,000₫ 710,000₫

Ấm chén trắng vẽ Vàng

640,000₫ 710,000₫

-9%
 Ấm chén Vân đá Vẽ Vàng - Họa tiết Công thành danh toại Ấm chén Vân đá Vẽ Vàng - Họa tiết Công thành danh toại
780,000₫ 860,000₫
-9%
 Ấm chén Vân đá Vẽ Vàng - Họa tiết Làng Quê Việt Nam Ấm chén Vân đá Vẽ Vàng - Họa tiết Làng Quê Việt Nam
780,000₫ 860,000₫
-9%
 Ấm chén Vân đá Vẽ Vàng - Họa tiết Thuận buồm Xuôi gió Ấm chén Vân đá Vẽ Vàng - Họa tiết Thuận buồm Xuôi gió
780,000₫ 860,000₫
-17%
 Âu đựng cặn đắp nổi tử sa Bát Tràng Âu đựng cặn đắp nổi tử sa Bát Tràng
200,000₫ 240,000₫
-11%
 Âu đựng cặn khắc chìm tử sa Bát Tràng Âu đựng cặn khắc chìm tử sa Bát Tràng
160,000₫ 180,000₫
-11%
 Bộ Ấm chén men Hỏa biến - Gốm sứ Bát Tràng Bộ Ấm chén men Hỏa biến - Gốm sứ Bát Tràng
330,000₫ 370,000₫
-9%
 Bộ Ấm chén men Hỏa biến - Gốm sứ Bát Tràng Bộ Ấm chén men Hỏa biến - Gốm sứ Bát Tràng
690,000₫ 760,000₫
-9%
 Bộ Ấm chén men Hỏa biến - Gốm sứ Bát Tràng Bộ Ấm chén men Hỏa biến - Gốm sứ Bát Tràng
540,000₫ 594,000₫
-9%
 Bộ Ấm chén men Hỏa biến - Gốm sứ Bát Tràng Bộ Ấm chén men Hỏa biến - Gốm sứ Bát Tràng
690,000₫ 760,000₫
-8%
 Bộ ấm chén quai rồng tử sa Bát Tràng Bộ ấm chén quai rồng tử sa Bát Tràng
360,000₫ 390,000₫
-9%
 Bộ ấm trà aladin tử sa Bát Tràng Bộ ấm trà aladin tử sa Bát Tràng
600,000₫ 660,000₫
-10%
 Bộ ấm trà ba chân tử sa Bát Tràng Bộ ấm trà ba chân tử sa Bát Tràng
520,000₫ 580,000₫
-13%
 Bộ ấm trà chóp khắc đào tử sa Bát Tràng Bộ ấm trà chóp khắc đào tử sa Bát Tràng
420,000₫ 480,000₫
-5%
 Bộ ấm trà chóp khắc sen tử sa Bát Tràng Bộ ấm trà chóp khắc sen tử sa Bát Tràng
400,000₫ 420,000₫
-10%
 Bộ ấm trà đắp hoa lan tử sa Bát Tràng Bộ ấm trà đắp hoa lan tử sa Bát Tràng
440,000₫ 490,000₫
-14%
 Bộ ấm trà đắp phù dung nổi tử sa Bát Tràng Bộ ấm trà đắp phù dung nổi tử sa Bát Tràng
500,000₫ 580,000₫
-4%
 Bộ ấm trà đắp phù dung tử sa Bát Tràng Bộ ấm trà đắp phù dung tử sa Bát Tràng
500,000₫ 520,000₫
-5%
 Bộ ấm trà đắp quả đào tử sa Bát Tràng Bộ ấm trà đắp quả đào tử sa Bát Tràng
360,000₫ 380,000₫
-31%
 Bộ ấm trà đắp sen tử sa Bát Tràng Bộ ấm trà đắp sen tử sa Bát Tràng
520,000₫ 750,000₫
-14%
 Bộ ấm trà đắp trúc tử sa Bát Tràng Bộ ấm trà đắp trúc tử sa Bát Tràng
360,000₫ 420,000₫
-13%
 Bộ ấm trà đắp tùng tử sa Bát Tràng Bộ ấm trà đắp tùng tử sa Bát Tràng
420,000₫ 480,000₫
-9%
 Bộ ấm trà đèn cao tử sa Bát Tràng Bộ ấm trà đèn cao tử sa Bát Tràng
500,000₫ 550,000₫
-10%
 Bộ ấm trà đèn dát vàng 18k tử sa Bát Tràng Bộ ấm trà đèn dát vàng 18k tử sa Bát Tràng
1,800,000₫ 2,000,000₫
-14%
 Bộ ấm trà đèn thấp tử sa Bát Tràng Bộ ấm trà đèn thấp tử sa Bát Tràng
500,000₫ 580,000₫
-14%
 Bộ ấm trà độc ẩm tử sa Bát Tràng Bộ ấm trà độc ẩm tử sa Bát Tràng
210,000₫ 245,000₫
-10%
 Bộ ấm trà hoa phù dung dát vàng 18k tử sa Bát Tràng Bộ ấm trà hoa phù dung dát vàng 18k tử sa Bát Tràng
1,800,000₫ 2,000,000₫
-7%
 Bộ ấm trà khắc sen tử sa Bát Tràng Bộ ấm trà khắc sen tử sa Bát Tràng
540,000₫ 580,000₫
-14%
 Bộ ấm trà lục giác tử sa Bát Tràng Bộ ấm trà lục giác tử sa Bát Tràng
320,000₫ 370,000₫
-9%
 Bộ ấm trà Men hỏa biến - Gốm sứ Nghệ nhân Bát Tràng Bộ ấm trà Men hỏa biến - Gốm sứ Nghệ nhân Bát Tràng
600,000₫ 660,000₫
-21%
 Bộ ấm trà nhị ẩm tử sa Bát Tràng Bộ ấm trà nhị ẩm tử sa Bát Tràng
220,000₫ 280,000₫
-10%
 Bộ ấm trà nhỡ dát vàng 18k tử sa Bát Tràng Bộ ấm trà nhỡ dát vàng 18k tử sa Bát Tràng
1,800,000₫ 2,000,000₫
-14%
 Bộ ấm trà quả cam tử sa Bát Tràng Bộ ấm trà quả cam tử sa Bát Tràng
360,000₫ 420,000₫
-17%
 Bộ ấm trà quả dứa tử sa Bát Tràng Bộ ấm trà quả dứa tử sa Bát Tràng
350,000₫ 420,000₫
-10%
 Bộ ấm trà quai đắp tử sa Bát Tràng Bộ ấm trà quai đắp tử sa Bát Tràng
380,000₫ 420,000₫
-14%
 Bộ ấm trúc tử sa Bát Tràng Bộ ấm trúc tử sa Bát Tràng
360,000₫ 420,000₫
-12%
 Bộ phụ kiện pha trà tử sa Bát Tràng Bộ phụ kiện pha trà tử sa Bát Tràng
220,000₫ 250,000₫