Chính sách thanh toán

Hình thức thanh toán

 

  1. Lựa chọn hình thức thanh toán
  • Tại Gốm sứ Bình Thảo,việc mua sắm trực tuyến trở nên thật dễ dàng với các hình thức thanh toán tiện lợi và linh hoạt. Chúng tôi cung cấp hình thức thanh toán sau:
  • Thanh toán khi nhận hàng (COD).
  • Hình thức thanh toán khi nhận hàng (COD) áp dụng trên toàn quốc. 
  1. Hướng dẫn chi tiết cách thức thanh toán

        Thanh toán khi nhận hàng (COD / Cash On Delivery)

  • Là cách thanh toán dễ dàng nhất, đặc biệt khi bạn không quen với các hình thức thanh toán trực tuyến.
  • Trong quá trình đặt hàng, hãy chọn Thanh toán khi nhận hàng trong phần Phương thức thanh toán.
  • Ngay sau khi nhận được đơn hàng, chúng tôi sẽ xác nhận với bạn qua email và điện thoại, tiến hành thực hiện đơn hàng và giao hàng trong thời gian quy định. Chúng tôi cũng sẽ thường xuyên cập nhật trạng thái đơn hàng của bạn thông qua email.