Bộ Đồ Ăn Gia đình

-9%
 Bộ Bát đĩa Đào chuồn Đỏ hàng Bát Tràng Vẽ tay Cao cấp TĐ Bộ Bát đĩa Đào chuồn Đỏ hàng Bát Tràng Vẽ tay Cao cấp TĐ
1,390,000₫ 1,529,000₫
-10%
 Bộ Bát đĩa Sen đơn hàng Bát Tràng Vẽ tay Cao cấp TĐ Bộ Bát đĩa Sen đơn hàng Bát Tràng Vẽ tay Cao cấp TĐ
1,530,000₫ 1,700,000₫
-10%
 Bộ Bát đĩa Thiên hà TĐ Bộ Bát đĩa Thiên hà TĐ
2,050,000₫ 2,275,000₫

Bộ Bát đĩa Thiên hà TĐ

2,050,000₫ 2,275,000₫

-15%
 Bộ Bát đĩa Trắng hàng Bát Tràng Cao cấp TĐ Bộ Bát đĩa Trắng hàng Bát Tràng Cao cấp TĐ
1,020,000₫ 1,200,000₫
-11%
 Bộ Bát đĩa Trắng Vẽ Vàng hàng Bát Tràng Cao cấp TĐ Bộ Bát đĩa Trắng Vẽ Vàng hàng Bát Tràng Cao cấp TĐ
2,010,000₫ 2,250,000₫
-24%
 Bộ đồ ăn Vẽ tay hàng Bát Tràng họa tiết Cá đại dương DD Bộ đồ ăn Vẽ tay hàng Bát Tràng họa tiết Cá đại dương DD
1,250,000₫ 1,650,000₫
-24%
 Bộ đồ ăn Vẽ tay hàng Bát Tràng họa tiết Cá Đơn DD Bộ đồ ăn Vẽ tay hàng Bát Tràng họa tiết Cá Đơn DD
1,290,000₫ 1,694,000₫
-25%
 Bộ đồ ăn Vẽ tay hàng Bát Tràng họa tiết Cá Màu DD Bộ đồ ăn Vẽ tay hàng Bát Tràng họa tiết Cá Màu DD
1,140,000₫ 1,510,000₫
-10%
 Bộ đồ ăn Vẽ tay hàng Bát Tràng họa tiết Đài Sen DH Bộ đồ ăn Vẽ tay hàng Bát Tràng họa tiết Đài Sen DH
990,000₫ 1,100,000₫
-25%
 Bộ đồ ăn Vẽ tay hàng Bát Tràng họa tiết Đào đỏ DD Bộ đồ ăn Vẽ tay hàng Bát Tràng họa tiết Đào đỏ DD
900,000₫ 1,200,000₫
-16%
 Bộ đồ ăn Vẽ tay hàng Bát Tràng họa tiết Đào đông DH Bộ đồ ăn Vẽ tay hàng Bát Tràng họa tiết Đào đông DH
830,000₫ 990,000₫
-10%
 Bộ đồ ăn Vẽ tay hàng Bát Tràng họa tiết Đào phai DH Bộ đồ ăn Vẽ tay hàng Bát Tràng họa tiết Đào phai DH
1,080,000₫ 1,200,000₫
-13%
 Bộ đồ ăn Vẽ tay hàng Bát Tràng họa tiết Đào xanh DH Bộ đồ ăn Vẽ tay hàng Bát Tràng họa tiết Đào xanh DH
960,000₫ 1,100,000₫
-66%
 Bộ đồ ăn Vẽ tay hàng Bát Tràng họa tiết Hoa dây TĐ Bộ đồ ăn Vẽ tay hàng Bát Tràng họa tiết Hoa dây TĐ
760,000₫ 2,225,000₫
-10%
 Bộ đồ ăn Vẽ tay hàng Bát Tràng họa tiết Sen Chàm DH Bộ đồ ăn Vẽ tay hàng Bát Tràng họa tiết Sen Chàm DH
1,350,000₫ 1,500,000₫
-20%
 Bộ đồ ăn Vẽ tay hàng Bát Tràng họa tiết Sen xanh DD Bộ đồ ăn Vẽ tay hàng Bát Tràng họa tiết Sen xanh DD
1,790,000₫ 2,225,000₫
-20%
 Bộ đồ ăn Vẽ tay hàng Bát Tràng họa tiết Sen xanh DH Bộ đồ ăn Vẽ tay hàng Bát Tràng họa tiết Sen xanh DH
640,000₫ 800,000₫