Chum Sành đựng Gạo/Rượu

 10Kg - Trĩnh đựng Gạo Phúc Lộc Thọ 10Kg - Trĩnh đựng Gạo Phúc Lộc Thọ
1,200,000₫
-20%
 10Kg - Trĩnh đựng Gạo Tài Lộc 10kg 10Kg - Trĩnh đựng Gạo Tài Lộc 10kg
200,000₫ 250,000₫
-14%
 10kg/15l - Trĩnh đựng Gạo Khắc Nổi Tài Lộc 10kg 10kg/15l - Trĩnh đựng Gạo Khắc Nổi Tài Lộc 10kg
300,000₫ 350,000₫
-10%
 10L - Chum Sành ngâm Rượu Họa tiết Trống Đồng 10 Lít 10L - Chum Sành ngâm Rượu Họa tiết Trống Đồng 10 Lít
280,000₫ 310,000₫
-13%
 10L - Chum Sành ngâm Rượu Tài Lộc 10 Lít 10L - Chum Sành ngâm Rượu Tài Lộc 10 Lít
140,000₫ 160,000₫
-10%
 15Kg - Trĩnh đựng Gạo Tài Lộc 15kg 15Kg - Trĩnh đựng Gạo Tài Lộc 15kg
280,000₫ 310,000₫
-11%
 15kg/20l - Trĩnh đựng Gạo Khắc Nổi Tài Lộc 15kg 15kg/20l - Trĩnh đựng Gạo Khắc Nổi Tài Lộc 15kg
400,000₫ 450,000₫
-20%
 15L - Chum Sành ngâm Rượu Tài Lộc 15 Lít 15L - Chum Sành ngâm Rượu Tài Lộc 15 Lít
200,000₫ 250,000₫
-11%
 20Kg - Trĩnh đựng Gạo Tài Lộc 20kg 20Kg - Trĩnh đựng Gạo Tài Lộc 20kg
340,000₫ 380,000₫
-9%
 20kg/25l - Trĩnh đựng Gạo Khắc Nổi Tài Lộc 20kg 20kg/25l - Trĩnh đựng Gạo Khắc Nổi Tài Lộc 20kg
500,000₫ 550,000₫
-9%
 20L - Chum Sành ngâm Rượu Họa tiết Trống Đồng 20 Lít 20L - Chum Sành ngâm Rượu Họa tiết Trống Đồng 20 Lít
480,000₫ 530,000₫
-13%
 20L - Chum Sành ngâm Rượu Tài Lộc 20 Lít 20L - Chum Sành ngâm Rượu Tài Lộc 20 Lít
280,000₫ 320,000₫
-10%
 30Kg - Trĩnh đựng Gạo Tài Lộc 30kg 30Kg - Trĩnh đựng Gạo Tài Lộc 30kg
540,000₫ 600,000₫
-10%
 30L - Chum Sành ngâm Rượu Họa tiết Trống Đồng 30 Lít 30L - Chum Sành ngâm Rượu Họa tiết Trống Đồng 30 Lít
720,000₫ 800,000₫
-11%
 30L - Chum Sành ngâm Rượu Tài Lộc 30 Lít 30L - Chum Sành ngâm Rượu Tài Lộc 30 Lít
420,000₫ 470,000₫
-14%
 50L - Chum Sành ngâm Rượu Họa tiết Trống Đồng 50 Lít 50L - Chum Sành ngâm Rượu Họa tiết Trống Đồng 50 Lít
1,200,000₫ 1,400,000₫
-13%
 50L - Chum Sành ngâm Rượu Tài Lộc 50 Lít 50L - Chum Sành ngâm Rượu Tài Lộc 50 Lít
700,000₫ 800,000₫
-11%
 8Kg - Trĩnh đựng Gạo Tài Lộc 8kg 8Kg - Trĩnh đựng Gạo Tài Lộc 8kg
160,000₫ 180,000₫