Bộ đồ thờ Phật Bát Tràng men rạn đắp nổi Liên 3N3

SKU: 3N3
-0% 4,800,000₫ 6,888,000₫

Mô tả

Báo giá Chi tiết Bộ đồ thờ Men Rạn đắp nổi  - Hàng nghệ nhân Bát Tràng

  • Phù hợp kích thước ban thờ dưới 1m:
3N3. Dưới 1m gomsubinhthao.com
STTTên Sản phẩmKích thướcĐVTSLĐơn giáThành tiền
1Bát hương phi 14 SenØ14cm - H13cmChiếc1360,000360,000
2Chân đế bát hương phi 14 SenØ14cm - H5.5cmChiếc1200,000200,000
3Kỷ ngai 3 chén SenD21cm - R6cmBộ1280,000280,000
4Chóe thờ S4 SenH13.5cm - Ø8cmChiếc2150,000300,000
5Ống hương S3 SenH16.5cm - Ø8cmChiếc1240,000240,000
6Nậm rượu 2 bầu S3 - 250ml SenH17cm - Ø8.5cmChiếc1220,000220,000
7Mâm bồng phi 23 SenØ23cmChiếc1400,000400,000
8Lọ lượn H22cm SenH22cm - Ø11cmChiếc2300,000600,000
9Lọ lộc Bình H34cm SenH34cm - Ø14.5cmChiếc2550,0001,100,000
10Đèn tròn S2 SenH16.5cm - Ø8cmChiếc2260,000520,000
11Bát cơm cúng DAV SenH5.5cm - Ø11cmChiếc670,000420,000
12Đĩa trầu cau phi 16 SenØ15cmChiếc1160,000160,000
Tổng cộng 21 4,800,000
  • Phù hợp kích thước ban thờ dưới 1m27:
3N3. 1m27 gomsubinhthao.com
STTTên Sản phẩmKích thướcĐVTSLĐơn giáThành tiền
1Bát hương phi 16 SenØ16cm - H15cmChiếc1480,000480,000
2Chân đế bát hương phi 16 SenØ16cm - H6cmChiếc1240,000240,000
3Kỷ ngai 3 chén SenD21cm - R6cmBộ1280,000280,000
4Chóe thờ S4 SenH13.5cm - Ø8cmChiếc2150,000300,000
5Ống hương S3 SenH16.5cm - Ø8cmChiếc1240,000240,000
6Nậm rượu 2 bầu S3 - 250ml SenH17cm - Ø8.5cmChiếc1220,000220,000
7Mâm bồng phi 25 SenØ25cmChiếc1460,000460,000
8Lọ lượn H22cm SenH22cm - Ø11cmChiếc2300,000600,000
9Lọ lộc Bình H34cm SenH34cm - Ø14.5cmChiếc2550,0001,100,000
10Đèn tròn S2 SenH16.5cm - Ø8cmChiếc2260,000520,000
11Bát cơm cúng DAV SenH5.5cm - Ø11cmChiếc670,000420,000
12Đĩa trầu cau phi 16 SenØ15cmChiếc1160,000160,000
Tổng cộng 21 5,020,000
  • Phù hợp kích thước ban thờ 1m57:
3N3. 1m57 gomsubinhthao.com
STTTên Sản phẩmKích thướcĐVTSLĐơn giáThành tiền
1Bát hương phi 18 SenØ18cm - H16cmChiếc1560,000560,000
2Chân đế bát hương phi 18 SenØ18cm - H6cmChiếc1280,000280,000
3Kỷ ngai 3 chén SenD21cm - R6cmBộ1280,000280,000
4Chóe thờ S3 SenH15cm - Ø9cmChiếc2200,000400,000
5Ống hương S2 SenH20cm - Ø9cmChiếc1280,000280,000
6Nậm rượu 2 bầu S2 - 350ml SenH21cm - Ø10.5cmChiếc1300,000300,000
7Mâm bồng phi 28 SenØ28cmChiếc1500,000500,000
8Lọ lượn H26cm SenH26cm - Ø13.5cmChiếc2360,000720,000
9Lọ lộc bình H40cm SenH40cm - Ø17cmĐôi11,600,0001,600,000
10Đèn tròn S2 SenH16.5cm - Ø8cmChiếc2260,000520,000
11Bát cơm cúng DAV SenH5.5cm - Ø11cmChiếc670,000420,000
12Đĩa trầu cau phi 16 SenØ15cmChiếc1160,000160,000
Tổng cộng 20 6,020,000
  • Phù hợp kích thước ban thờ 1m75: 
3N3. 1m75 gomsubinhthao.com
STTTên Sản phẩmKích thướcĐVTSLĐơn giáThành tiền
1Bát hương phi 20 SenØ20cm - H18cmChiếc1640,000640,000
2Chân đế bát hương phi 20 SenØ20cm - H6cmChiếc1320,000320,000
3Kỷ ngai 3 chén SenD21cm - R6cmBộ1280,000280,000
4Chóe thờ S3 SenH15cm - Ø9cmChiếc2200,000400,000
5Ống hương S2 SenH20cm - Ø9cmChiếc1280,000280,000
6Nậm rượu 2 bầu S2 - 350ml SenH21cm - Ø10.5cmChiếc1300,000300,000
7Mâm bồng phi 30 SenØ30cmChiếc1560,000560,000
8Lọ lượn H26cm SenH26cm - Ø13.5cmChiếc2360,000720,000
9Lọ lộc bình H40cm SenH40cm - Ø17cmĐôi11,600,0001,600,000
10Đèn tròn S2 SenH16.5cm - Ø8cmChiếc2260,000520,000
11Bát cơm cúng DAV SenH5.5cm - Ø11cmChiếc670,000420,000
12Đĩa trầu cau phi 16 SenØ15cmChiếc1160,000160,000
Tổng cộng 20 6,200,000
  • Phù hợp kích thước ban thờ 1m97:
3N3. 1m97 gomsubinhthao.com
STTTên Sản phẩmKích thướcĐVTSLĐơn giáThành tiền
1Bát hương phi 22 SenØ22cm - H20cmChiếc1800,000800,000
2Chân đế bát hương phi 22 SenØ22cm - H7cmChiếc1360,000360,000
3Kỷ ngai 3 chén SenD21cm - R6cmBộ1280,000280,000
4Chóe thờ S3 SenH15cm - Ø9cmChiếc2200,000400,000
5Ống hương S2 SenH20cm - Ø9cmChiếc1280,000280,000
6Nậm rượu 2 bầu S2 - 350ml SenH21cm - Ø10.5cmChiếc1300,000300,000
7Mâm bồng phi 30 SenØ30cmChiếc1560,000560,000
8Lọ lượn H26cm SenH26cm - Ø13.5cmChiếc2360,000720,000
9Lọ lộc bình H40cm SenH40cm - Ø17cmĐôi11,600,0001,600,000
10Đèn tròn S2 SenH16.5cm - Ø8cmChiếc2260,000520,000
11Bát cơm cúng DAV SenH5.5cm - Ø11cmChiếc670,000420,000
12Đĩa trầu cau phi 16 SenØ15cmChiếc1160,000160,000
Tổng cộng 20 6,400,000
 Bộ đồ thờ Phật Bát Tràng men rạn đắp nổi Liên 3N3
 Bộ đồ thờ Phật Bát Tràng men rạn đắp nổi Liên 3N3
 Bộ đồ thờ Phật Bát Tràng men rạn đắp nổi Liên 3N3
 Bộ đồ thờ Phật Bát Tràng men rạn đắp nổi Liên 3N3
 Bộ đồ thờ Phật Bát Tràng men rạn đắp nổi Liên 3N3
 Bộ đồ thờ Phật Bát Tràng men rạn đắp nổi Liên 3N3