Chóe Tứ Cảnh Men Rạn Bát Tràng

SKU: CHN
-0% 12,000,000₫ 17,600,000₫
Tiêu đề:

Mô tả

Thông tin sản phẩm

Tên sản phẩm: Chóe men rạn cổ đắp nổi tứ cảnh men rạn cổ 50L

Chất liệu: Gốm sứ 

Kích thước: 

30L 12,000,000
50L16,000,000

Họa tiết: Tứ cảnh

Màu sắc: Tràm cổ trên nền men Rạn

Nguồn  gốc: Bát tràng - VN

Chóe men rạn cổ đắp nổi họa tiết tứ cảnh tứ cảnh: Tùng - Cúc - Trúc - Mai. Phần họa tiết tứ quý tùng - cúc - trúc - mai với ý nghĩa 4 mùa luân chuyển hài hòa quanh năm no đủ, giúp gia chủ cất giữ lộc làm lộc ăn lộc buôn lộc bán.

Sản phẩm liên quan

-9%
 Linh Vật Giáp Thìn 2024 - Tác phẩm Nghệ nhân Đắp tay  Linh Vật Giáp Thìn 2024 - Tác phẩm Nghệ nhân Đắp tay
2,700,000₫ 2,970,000₫
-9%
 Chóe Công đào Men rạn đắp nổi - Gốm Nghệ nhân Bát Tràng HN  Chóe Công đào Men rạn đắp nổi - Gốm Nghệ nhân Bát Tràng HN
16,000,000₫ 17,600,000₫
-9%
 Chóe Công đào 25L Men Họa tiết nổi - Gốm Nghệ nhân Bát Tràng HN  Chóe Công đào 25L Men Họa tiết nổi - Gốm Nghệ nhân Bát Tràng HN
10,000,000₫ 11,000,000₫
-9%
 Chóe Tứ Cảnh Men Rạn - Gốm Nghệ nhân Bát Tràng  Chóe Tứ Cảnh Men Rạn - Gốm Nghệ nhân Bát Tràng
5,000,000₫ 5,500,000₫
 Chóe Tứ Cảnh Men Rạn Bát Tràng
 Chóe Tứ Cảnh Men Rạn Bát Tràng
 Chóe Tứ Cảnh Men Rạn Bát Tràng
 Chóe Tứ Cảnh Men Rạn Bát Tràng
 Chóe Tứ Cảnh Men Rạn Bát Tràng
 Chóe Tứ Cảnh Men Rạn Bát Tràng
 Chóe Tứ Cảnh Men Rạn Bát Tràng
 Chóe Tứ Cảnh Men Rạn Bát Tràng
 Chóe Tứ Cảnh Men Rạn Bát Tràng